Cenník

 

Vstupné: 3,50€/osoba od 3 rokov
(deti do 3 rokov – prosíme predložiť kartu poistenca dieťaťa)

Rodinné lístky
Rodinný lístok 2+1  (dvaja dospelí + jedno dieťa alebo jeden dospelý a dve deti)  10€
Rodinný lístok 2+2  (dvaja dospelí + dve deti)  13€
Každý ďalší člen rodiny  3€

Platba kartou nie je možná.

Dieťa do 12 rokov vstupuje na výstavu pod dozorom osoby staršej ako 18 rokov!